Marzena Pawlak

Adwokat


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, którą ukończyła wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego zdobywając uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Nad merytorycznym przebiegiem jej aplikacji adwokackiej patronat sprawował adw. Tomasz Leżański.

Równolegle w trakcie aplikacji rozpoczęła studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast, już będąc adwokatem, mecenas Pawlak poszerzała swą wiedzę na podyplomowych studiach „Prawa nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Od początku swojej kariery prawniczej kładła duży nacisk na stosowanie prawa w praktyce, dlatego podejmowała pracę w prestiżowych kancelariach prawnych w Warszawie, m.in. w istniejącej od 20 lat Kancelarii Radców Prawnych Jakubowski Pluta i Wspólnicy Sp. P. To tu zdobyła cenne doświadczenie z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, administracyjnego, w tym kontroli wszelkich procedur administracyjno-budowlanych to owoc współpracy z cenioną adw. Martą Gietka-Mielcarek.

Zdobywając doświadczenie nie pozostawała obojętna na ludzką krzywdę i działała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy w trakcie studiów oraz podczas odbywania aplikacji adwokackiej jest otwarcie własnej kancelarii.


Oferta

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw w większości dziedzin prawa. Zajmujemy się prowadzeniem spraw, na każdym ich etapie, zaczynając od mediacji i negocjacji, a kończąc na postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W codziennej pracy współpracujemy z rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z wielu dziedzin.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu m. in. :


Z zakresu prawa cywilnego prowadzimy m.in sprawy o:

 • zapłatę,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • roszczenia wynikające z umów, m.in. darowizny, najmu, dzierżawy i inne,
 • zniesienie współwłasności,
 • roszczenia wynikające z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
 • sprawy o zachowek.

Z zakresu prawa autorskiego prowadzimy m.in. sprawy o:

 • zabezpieczenie i naruszenie praw autorskich,
 • rozpowszechnianie utworu bez zezwolenia,
 • paserstwo praw autorskich,

W zakresie prawa spółek handlowych oferujemy:

 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, w tym przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji oraz reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja fundacji i stowarzyszeń,
 • bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów handlowych,
 • prowadzenie wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego,
 • kompleksową pomoc prawną przy likwidacji spółek, w tym przy egzekwowaniu wierzytelności,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Z zakresu prawa pracy prowadzimy m. in. sprawy:

 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • dotyczące sprostowania świadectwa pracy,
 • dotyczące mobbingu, naruszenia dóbr osobistych pracowników, nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy m. in. sprawy o:

 • rozwód i separację,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz ich egzekucję,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.

Z zakresu prawa administracyjnego oferujemy:

 • reprezentację we wszystkich sprawach przed organami administracyjnymi, w tym przed sądami administaracyjnymi,
 • przygotowanie opinii prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz reprezentacja w procedurze odwoławczej.
 • W zakresie ochrony danych osobowych oferujemy:

  • przygotowanie wniosków do GIODO o rejestrację zbiorów danych osobowych i reprezentacja w postępowaniu przed GIODO,
  • określenie podstaw do przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

  Jeśli sprawa, w zakresie której chcielibyście Państwo uzyskać pomoc prawną, nie została powyżej ujęta, zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem + 48 500 508 700, w celu indywidualnej oceny.

  Zapraszam do współpracy,

  Kontakt


  Siedziba główna

  Adres: Aleje Jerozolimskie 11/19 lok. 10, 00-508 Warszawa Telefon: + 48 500 508 700 Email: marzena.pawlak@adwokatura.pl

  Filia kancelarii

  Adres: ul. A. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz Telefon: + 48 500 508 700 Email: marzena.pawlak@adwokatura.pl